Παντζούρια

Το παντζούρι, ανοιγόμενο ή συρόμενο, είναι ένα προστατευτικό κάλυμμα για πόρτα ή παράθυρο, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται εξωτερικά του κουφώματος και χρησιμεύει για να εμποδίζει το φως, για την προστασία από αδιάκριτα βλέμματα και για λόγους ασφαλείας.

Το σύστημα παντζουριών αλουμινίου βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των εξής κοινοτικών οδηγιών:

  • Τον ευρωπαϊκό κανονισμό δοκιμών προϊόντων 305/2011
  • Το πρότυπο ΕΝ 13659:2015